TÜRKİYE ATÖLYE ÇALIŞMASINI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİK...
 

 

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2015-2017 yılları için hibelendirilen ”Makine Sektöründe Üretim Tekniklerinde Modern Yaklaşımlar” isimli AB hibe projesinin faaliyetleri kapsamında proje ortağı olan Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.(DPIN) (Aşağı Silezya Bölgesi İnovasyon ve Bilim Parkı Yönetimi) ve Türkiye’den özel sektör proje ortakları ile Ankara ve Konya’da 22-24 Mayıs 2017 tarihlerinde “Üretimde Kaynak Verimliliği Optimizasyonu” konulu bir atölye çalışması gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu atölye faaliyeti kapsamında proje ortağı olan sektörde farklı yenilikçi optimizasyon teknikleri uygulayan firma ziyaretleri gerçekleştirilmiş, projenin fikri çıktıları görüşülmüş ve ODTÜ Teknokent ve Bilkent Cyberpark’ta yetkililer tarafından yapılan sunumlara katılım sağlanmış ve ileriye yönelik işbirliği için karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunulmuştur.

Böylece, Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. (DPIN) uzmanları ve Türkiye’den proje ortakları, Almanya 06-10 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen yenilikçi kaynak verimliliği için optimizasyon teknikleri konulu eğitimler sırasında edinilen bilgiler ve tecrübeler ışığında bilgi alışverişi ve yerinde inceleme imkanı bulmuşlar ve projenin fikri çıktılarına yönelik çalışmalar gerçekleştirmişlerdir.

Gerçekleştirilen atölye çalışması sonucunda yeni teknolojiler ve yeni teknolojilerin uygulanması konusunda bilgi alışverişi yapılmış, işbirliği olanakları ortaya çıkmıştır. Ayrıca, Polonya ve Türkiye’den teknoloji geliştirme bölgesi yöneticilerinin bir araya gelmesi ile birlikte teknolojik gelişme alanında altyapı ve kapasite oluşturulmasına yönelik görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

 

 

  • 4-4.JPG..
  • 5-5.JPG..
  • 6-6.JPG..
  • 9-9.jpg..
  • 8-8.jpg..
  • 2-2.JPG..
  • 7-7.JPG..
  • 3-3.JPG..
  • 1-1.JPG..