Polonya/Wroclaw’daki Atölye Çalışmasını Başarıyla Gerçekleştirdik

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2015-2017 yılları için hibelendirilen ”Makine Sektöründe Üretim Tekniklerinde Modern Yaklaşımlar” isimli AB hibe projesinin ikinci yurtdışı  faaliyeti olarak proje ortağı olan Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.(DPIN) (Aşağı Silezya Bölgesi İnovasyon ve Bilim Parkı Yönetimi) ile Wroclaw/Polonya’da 17-21 Ekim 2016 tarihlerinde “Endüstri 4.0 Başta Olmak Üzere Modern Üretim ve Üretimde Tasarım Teknikleri” konulu bir atölye çalışması gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu atöyle çalışması kapsamında  Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nden 2 uzman, proje ortağı firmalardan 12 katılımcı ve proje ortağı Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.(DPIN), CINNOMATECH Yenilikçi İmalat Teknolojileri Kümesi ve Wroclaw Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden uzmanlar bir araya gelmişlerdir.

Sözkonusu atölye faaliyeti kapsamında belirtilen konuda bilgi alışverişleri sağlanarak, sektörde farklı modern tasarım ve üretim tekniklerini uygulayan firmalar ile Wroclaw Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İleri Üretim Teknolojileri ve Makine Mühendisliği bölümlerinde yer alan laboratuvarlar ziyaret edilerek akademisyenler tarafından yapılan sunumlara katılım sağlanmıştır.

Böylece, katılımcılar ve  Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.(DPIN) uzmanları, Almanya/Chemnitz’de 04-15 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitim sırasında edinilen bilgiler ve tecrübeler ışığında bilgi alışverişi ve yerinde inceleme imkanı bulmuşlar ve projemizin fikri çıktılarına yönelik çalışmalar gerçekleştirmişlerdir.

Sözkonusu atölye faaliyeti sonucunda ortaya çıkan görüşlerden birkaçı aşağıda belirtilmiştir.

 • AB projelerinde ortak çalışma yapılabilecek firmalar ile sıcak ilişkiler kurulması, Polonya’da CNC makinalarına yönelik potansiyel bir pazarın bulunduğu katılımcı firmalardan birinin şirket yönetimine önereceği bir husus olarak belirtilmiştir.
 • Makine takımları üreten firmalar ile ortak çalışmalar yapılabileceği belirtilmiştir.
 • Sözkonusu atölye çalışması 3D imalat teknolojisinin öneminin daha net anlaşılmasına ve olası uygulamaların nasıl yapılabileceği konusunda fikir paylaşımına olanak vermiştir.
 • Wroclaw Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde yer alan Lazer Teknolojisi ile Otomasyon ve İmalat Süreçleri Enstitüsü’nde gözlemlenen yenilikçi uygulamaların firmaların imalat ve tasarım süreçlerinde kullanılabileceği belirtilmiştir. 
 • Almanya eğitimi sonrası start alan mevcut projelerin 2017 sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Polonya ziyaretinin var olan projelerin alt kırılımlarında daha net projeksiyonların oluşturulmasına katkı sağladığı belirtilmiştir.
 • İleriye yönelik tasarım ve üretim alanlarında ortak çalışmalar yapılması, müşteri/tedarikçi/işbirliği ilişkileri kurulması potansiyeli yüksektir. Türkiye dönüşü tüm firmalar ile görüşülecek yönetimin kararları doğrultusunda gerektiği takdirde yeniden saha ziyaretleri ve Türkiye’ye davet ile ilişkiler güçlendirileceği ve firmaların bir kısmı ile ortak çalışma potansiyeli olduğu belirtilmiştir.
 
 • Polonya/Wroclaw’daki Atölye Çalışmasını Başarıyla Gerçekleştirdik
 • Polonya/Wroclaw’daki Atölye Çalışmasını Başarıyla Gerçekleştirdik
 • Polonya/Wroclaw’daki Atölye Çalışmasını Başarıyla Gerçekleştirdik
 • Polonya/Wroclaw’daki Atölye Çalışmasını Başarıyla Gerçekleştirdik
 • Polonya/Wroclaw’daki Atölye Çalışmasını Başarıyla Gerçekleştirdik
 • Polonya/Wroclaw’daki Atölye Çalışmasını Başarıyla Gerçekleştirdik
 • Polonya/Wroclaw’daki Atölye Çalışmasını Başarıyla Gerçekleştirdik
 • Polonya/Wroclaw’daki Atölye Çalışmasını Başarıyla Gerçekleştirdik
 • Polonya/Wroclaw’daki Atölye Çalışmasını Başarıyla Gerçekleştirdik
 • Polonya/Wroclaw’daki Atölye Çalışmasını Başarıyla Gerçekleştirdik
 • Polonya/Wroclaw’daki Atölye Çalışmasını Başarıyla Gerçekleştirdik
 • Polonya/Wroclaw’daki Atölye Çalışmasını Başarıyla Gerçekleştirdik
 • Polonya/Wroclaw’daki Atölye Çalışmasını Başarıyla Gerçekleştirdik
 • Polonya/Wroclaw’daki Atölye Çalışmasını Başarıyla Gerçekleştirdik
 • Polonya/Wroclaw’daki Atölye Çalışmasını Başarıyla Gerçekleştirdik
 • Polonya/Wroclaw’daki Atölye Çalışmasını Başarıyla Gerçekleştirdik
 • Polonya/Wroclaw’daki Atölye Çalışmasını Başarıyla Gerçekleştirdik
 • Polonya/Wroclaw’daki Atölye Çalışmasını Başarıyla Gerçekleştirdik