Aşağı Silesian Yenilik ve Bilim Parkı A.Ş. (Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.) (DPIN)

Aşağı Silesian Yenilik ve Bilim Parkı A.Ş.’nin görevi Polonya’nın Aşağı Silesia bölgesindeki işletmelerin ve üniversitelerin entegrasyonunu sağlamaktır. Bu bağlamda ana faaliyet alanı projelerin yürütülmesi, Ar-Ge projelerine, sanayi kuruluşlarının gelişmesine destek sağlamak ve projelerin ticarileştirilmesine destek sağlamaktır. Kurulduğu bölgenin kalkınmasını ve firmaların uluslararası alandaki teknolojik yenilikler ile eklemlenmesini amaçlamaktadır.

İnternet Sitesi: http://www.dpin.pl/en/

 

 

 

DPIN CINNOMATECH Sektör Kümesi

Cinnomatech Sektör Kümesi Aşağı Silesian Yenilik ve Bilim Parkı A.Ş. önderliğinde bölgede innovatif üretim teknolojileri kümelenmesi yaratmak için kurulmuştur. Bilimsel birimlerin, iş dünyasıyla ilgili birimler, işletmeler arasında işbirliğinin sağlanması CINNOMATECH’in amaçları arasında bulunmaktadır. Bu kümelenmenin nihai amacı bölgenin ekonomik kalkınmasını sağlamak ve üretim sektöründe bulunan işletmelerin rekabetçiliklerini arttırmaktır. CINNOMATECH bölgede üretim yapan firmaların, yükseköğretim kurumlarının, yerel yönetimin arasında işbirliği ağı kurmakta ve yabancı ortaklarla projeler yürütmektedir.

İnternet Sitesi: http://www.cinnomatech.pl/en/